Om mig


Maria


Jag heter Maria och är 37år gammal. jag har 3 barn och bor i kungsängen / lillsjön. 
Jag tog studenten år 2003 och läste då barn & fritids programmet, därefter har jag arbetat på skola/fritids och förskola. Jag är anställd i kommunen som barnskötare sedan år 2009. Så nu är jag en privat dagmamma och driver en pedagogisk omsorg ( ett familjedaghem ) som det numera heter. När man arbetar i mindre barngrupp så får man ett speciellt band mellan barn-pedagog och det blir en trygghet.

Jag älskar att jobba med barn man har så mycket kul tillsammans. Ingen dag är lik den andra, barnen är glädjespridare så man får många skratt och roliga stunder. Att få vara en del av deras lärande samt följa barnens utveckling är helt fantastiskt.  

 Verksamhet

 Versamhetsidén bygger på att erbjuda vistelse i mindre barngrupp där barnen kan få utvecklas och lära sig i en lugn och trygg miljö. Barnslärande sker genom lek. Jag vill ge barnen tid till ostörd lek koncentration. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Dagligen stimuleras barns språkutveckling genom samtal, sång,sagor, rim och ramsor. I alla väderlekar och vid alla årstider kommer vi att vara ute. Minst en gång per dag. Mitt mål är att barnen får använda alla sina sinnen för en positiv natur upplevelse och för att bli miljömedvetna tidigt. Utevistelsen ger också möjlighet till grovmotorisk träning samt främjar också hälsan.  Jag kommer att samarbeta med andra dagbarnvårdarna i Brunna där barnen får lära känna de andra dagbarnen och dagbarnvårdarna i gemensamma aktivitetet. Hos mig får ditt barn näringsrikt hemlagad mat från grunden och mycket varierad kost. Där mesta dels kommer att vara ekologiskt som mjölk,frukt etc.

Jag kommer att arbeta utifrån läroplanen för förskolan lpfö 98-rev-18. Styrdokument så som skolverkets allmännaråd,handlingsplan och arbete mot diskriminering och kränkande behandling.